aZ új generáció elvárásai

Új belépők kopogtatnak a munkaerőpiac ajtaján. Megjelent a Z generáció, azok a fiatalok, akik a 90-es évek közepén és azután születtek, és akikből jelenleg Magyarországon cirka 850 ezer főt számlálhatunk. Egy frissen végzett magyarországi kutatás, amely csaknem 10 ezer fős mintát számlál, nem csak érdekes, de megfontolandó eredményeket hozott.

A jelenleg 18-24 év közötti fiatalok válaszaiból az tűnik ki, hogy gyökeresen eltérően gondolkodnak a munkáról, karrierről, magasabbak az elvárásaik a munkahellyel szemben és teljesen más dolgok motiválják őket, mint elődjeiket.ready for work

Az új korosztály számára a pénz már nem bír akkora motivációs erővel, mint az idősebbeknél, a munka számukra már nem csupán a létfenntartás eszköze. Ők a kiteljesedésüket, az önállósodás lehetőségét látják benne, így sokkal többet is várnak el jövőbeli munkaadóiktól. Anyagi javak helyett szakmai kihívásokkal,  izgalmas élményekkel, képességeik folyamatos megmérettetésével ösztönözhetőek.

A gyors előrelépést és az azonnali sikereket hajszolják…

Mivel az információs kor kellős közepébe születtek, számukra az információk gyors elérése alapvető szükségletté vált. Folyamatos információéhség és a tanulás, fejlődés iránti vágy jellemző rájuk. Nem is csoda, hiszen máshogy már nemigen lehet lépést tartani a változásokkal. Figyelmüket gyorsan képesek átirányítani, a multitasking működés nekik már természetes. Merészek és vállalkozó szelleműek, sokkal öntudatosabbak és nyitottabbak, mint az előző generációk. A gyors előrelépést és az azonnali sikereket hajszolják, ám a nehézségeket kevésbé tolerálják. Ebből a kombinációból fakadóan pedig igazán könnyen váltanak munkahelyet, ha úgy érzik.


A fiatalok érdeklődését már nem lehet a hagyományos eszközökkel sem felkelteni, sem megtartani. Látványosan hamar elunják magukat egy olyan munkahelyen, ahol nem kapnak teret egyéniségük érvényesítésére, személyes igényeik és céljaik beteljesítésére. Ők nem elégednek meg azzal, hogy fogaskerekek egy jól működő gépezetben. Ha nem érzik a munkáltató támogatását fejlődésükben, hamar továbbállnak.

Eltérő működésmódjuk miatt ráadásul komoly generációs feszültségeket kelthetnek a munkahelyen, hiszen az idősebb korosztályok számára felelőtlennek, a lojalitást hírből sem ismerőnek, könnyelműnek és komolytalannak tűnhetnek. Mint mindenhol, a változatosság azonban itt is gyönyörködtet. A generációk közötti ellentétek, a valójában egymást kiegészítő erősségek és hiányosságok könnyedén a vállalat előnyére fordíthatók. Ehhez  természetesen az kell, hogy megteremtsük az egyensúlyt a különböző korosztályba tartozó munkavállalók között, felnyissuk a szemüket, hogy meglássák, szükségük van egymásra.dt101223


Mit tudnak tenni ezért a vállalatok?

Nos, az új generáció igényeinek ismerete, a piac változásának előrelátása elsődleges ahhoz, hogy meghatározzuk, mivel vonzhatjuk be őket. Csakis azok a cégek lesznek képesek megszerezni, majd meg is tartani az új munkaerőt, amelyek agilisek, rugalmasak, képesek gyorsan reagálni a fiatalok elvárásaira, ugyanakkor szem előtt tartják a korábbi generációk szükségleteit is. Csakhogy az egyensúly ritkán alakul ki magától, tudatos tervezésre van szükség.

A Z generáció sikeres integrálását célzó programunk éppen ezt a tudatos tervezést támogatja. Hatékony munkahelyi szocializációval, mentorálási folyamattal és megfelelő szemléletmóddal válhat eredményessé a fiatalok bevonzása és megtartása.