Az agilitás csapatsport

De kiből válhat agilis csapatjátékos?

Milyen megfigyelhető viselkedésjegyek jellemzőek egy valóban agilis csapatra?

Milyen típusú emberek alkotnak egy valóban agilis csapatot?

Egy nemzetközi kutatásban 24 ország 52 csapatának tagjait vizsgáltuk meg, hogy kiderítsük: milyen viselkedési módok a leggyakoribbak egy agilis csapatban? Hogyan függ össze ezeknek a viselkedés módoknak a csapaton belüli összetétele az agilitás objektív mérőszámaival?

N

Tudd meg, hogy milyen szempontok alapján válassz ki embereket egy agilis csapatba!

N

Tudd meg, hogyan fordítsd üzleti haszonná az egymástól nagyon különböző mentalitású emberek együttműködését!

N

Tudd meg, hogyan ossz feladatokat egy agilis csapatban, figyelembe véve a tagok természetes működését!

N

Értsd meg, miért alakulhat ki az emberekben ellenállás az agilitással szemben és hogyan tudod ezt csökkenteni!

N

Értsd meg, hogy milyen elvek alapján érdemes felépíteni és fejleszteni egy agilis csapatot, odafigyelve az egyének természetes viselkedésmódjára!

N

Találkozz a szakmád képviselőivel, és tudd meg, ők használják-e már az agilis módszertanokat!

Miért fontos az agilitás fejlesztésénél megérteni és támogatni az egyéni viselkedésmódokat?

A rugalmasság és a változásokra való gyors reagálás képessége egyéni, csapat és szervezeti szinten is egészen más készségeket és hozzáállást igényel, mint az eddig megszokott szervezeti működés. Az új elvárásokhoz másfajta viselkedésmódok illeszkednek, és átalakul az is, hogy pontosan mi teremt értéket és hogyan. Ezért fontos, hogy új szemüvegen keresztül nézzük mind az egyéneket, mind pedig a köztük lévő együttműködést.

MI LENNE, HA...

Csapatod olyan emberekből tudnád összeállítani, akik együtt képesek gyorsan igazodni az agilitás elvárásaihoz?

Tudnád, hogyan fejleszd a csapatod együttműködését úgy, hogy közben a csapattagok kibontakoztathatják saját erősségeiket?

Az agilis módszertanok technikai bevezetése sokkal kevesebb időbe és pénzbe kerülne, egyszerűen azáltal, hogy csapatod tagjai szemlélet- és viselkedésmódban már közelebb állnak az agilitáshoz.

EZT VISZED MAJD HAZA...

TUDOMÁNYOS TÉNYEKET - az agilis viselkedés egyéni és csoportos jellemzőiről, ami segít megérteni az agilis működés legfontosabb emberi aspektusait.

SZEMÉLYES TAPASZTALATOT - hogy mik a te személyes jellemzőid, amik egy agilis csapatban értéket képviselnek, ill. arról, hogyan állíts össze valódi emberekből a tudomány segítségével egy hatékony, agilis csapatot.

ISMERETSÉGET - hozzád hasonló, megoldást kereső szakemberekkel.

Hogyan alakíthatjuk ki úgy az agilis működés kereteit és módszertanát, hogy az a munkatársak természetes viselkedésjellemzőire építve a legkisebb ellenállásba ütközzön és a leghatékonyabb legyen?

Az agilitás mint viselkedés megértésével
Az egyének természetes viselkedésmódjának és a módszertan által elvárt viselkedés illeszkedésének (person – job fit) megértése nagyban támogatja, hogy az emberek megtalálják saját helyüket a csapatban és a módszertant is úgy alakítsák, hogy az minél inkább támogassa a csapattagok egyéni karakter erősségeit.

 

Az agilis csapatok működésének tudatos tervezésével
A szervezetpszichológia sok évtizednyi kutatás alapján olyan elveket határozott meg mind a csapat működése, mind a feladatok és a szervezeti környezet jellemzőire vonatkozóan, amelyek tudatos alakítása és alkalmazása, egyfajta “tervrajzzal” szolgál egy jól működő agilis csapat kialakításánál és fejlesztésénél.

Szeretnél többet megtudni?

"Érdemes ezzel a problémakörrel napi szinten, tudatosan foglalkozni." (Mindfulness a munkahelyen)

Guth Zoltán Duna-Dráva Cement Kft.

"Jól éreztem magam, a hallottakat saját személyes fejlődésemre és munkahelyi szituációkban is jól fogom tudni alkalmazni." (Growth mindset)

Tóthné Szalai Aliz GE Hungary Kft.

"Viszonylag kevesen képesek a tudományos eredményeket a gyakorlatba lefordítani. Szeretem a szakmaiságot, amit képviseltek, ezt kaptam itt is." (A kiégés védőfaktorai)

Salamon János Analogy Zrt.
AZ ELŐADÓ

Molnár Attila

Elkötelezetten dolgozom azon, hogy a szervezet- és munkapszichológia tudományos és gyakorlati eszközeit felhasználva támogassam a szervezeteket rugalmasságuk és alkalmazkodó képességük fejlesztésében.

Hiszem, hogy ehhez a kulcs az emberekben rejlik, így minden tevékenységem az ő professzionális fejlesztésükre irányul kifejezetten pszichológiai módszerek segítségével.

Szakmai karrierutam:

COVA – Tréner, szervezetfejlesztési tanácsadó, 2005

A Corporate Values indulásakor csatlakoztam a csapathoz mint tréner, majd mint szervezetfejlesztési tanácsadó

KARSON – Szakmai vezető, alapító, 2015

A startup boom idején kifejezetten az agilis startup csapatok fejlesztése érdekelt, így egy társammal közösen megalapítottuk a Karson Consultingot.

TeamINSIGHT – Szakmai vezető, alapító, tanácsadó, 2015

Egy 24 országban végzett saját kutatás alapján elsőként lehetővé tettük az agilitáshoz szükséges egyéni és csoportkompetenciák mérését és ezekre épülő fejlesztését.

GYERE EL ÉS TUDD MEG, MIKÉNT TÁMOGATHATOD CSAPATODAT A VEVŐ ÁLTAL DIKTÁLT PIAC LEGÚJABB ELVÁRÁSAIHOZ VALÓ SIKERES ALKALMAZKODÁSBAN!
100% TUDOMÁNY 100% GYAKORLAT

Előadás

Az előadás két nagyobb gondolati ív mentén épül fel:

Az agilis csoportok pszichológiája – meghívott előadónk bemutatja a szervezetpszichológia releváns és aktuális kutatásait, amelyek az agilis működéshez nélkülözhetetlen feltételeket és azok hatásait vizsgálták.

Az agilitás egyéni követelményei – az előadás második részében pedig ismerteti annak a nemzetközi kutatásnak az eredményeit, amelyben feltárták az agilis működés üzleti eredményeire leginkább hatást gyakorló egyéni képességeket és azok ideális kombinációját.

Műhelymunka

A rövid szünetet a workshop gyakorlati része követi, melyben a saját élményeiteken keresztül tapasztalhatjátok meg az agilis módszertan működését.

Milyen az agilis profilod? – A műhelymunka során lehetőségetek nyílik a kutatásunkra alapuló mérőeszköz segítségével képet kapni arról, hogy természetes viselkedésmódotok hogyan illeszkedik egy agilis csapatéhoz. A kapott eredményeket közösen értelmezzük.

Szimulációs gyakorlat – Miután sikerült képet kapni az agilis profilotokról kisebb munkacsoportokat alakítunk ki a kapott eredmények és az agilis csapatok tervezésének alapelvei alapján és egy rövid feladatban meg is tapasztalhatjátok, hogyan hatnak személyes erősségeitek a közös munkavégzésre.

Az agilitás csapatsport
De kiből válhat agilis csapatjátékos?
Időpont: 2019. szeptember 25. 14:00-16:00
Helyszín: 1053 Budapest, Ferenciek tere 2. 1. emelet, Impact Hub Budapest
Ár: 4 500 Ft, mely az ÁFÁ-t tartalmazza
Limitált létszám: maximum 30 fő
MI AZ A TUDOMÁNYBÓL GYAKORLAT?
Havi rendszerességű szakmai találkozóinkon a pszichológia és a szervezetfejlesztés legújabb tudományos eredményeit ültetjük át a gyakorlatba. Újra és újra olyan témákkal jelentkezünk, amelyek érdekesek nemcsak a cégek humán erőforrással, képzéssel, fejlesztéssel foglalkozó szakemberei számára, de a magánembereknek is.
Kik vagyunk?
Ha azt mondanánk, egy tanácsadó cég vagyunk, az nem fedné le a valóságot. A COVΛ egy szakmai műhely és szellemi inkubátorház, fórum az együttgondolkodásra, a tudás- és tapasztalatmegosztásra.
Mi a COVA módszer?
Hiszünk abban, hogy a tudás és a tapasztalat építőkockáiból új megoldások hozhatók létre. Ez a fejlődés záloga. Éppen ezért ügyfeleinknek nem egy elméletet vagy módszertant adunk, hanem gyakorlati tudást és tapasztalatot.
Nincs olyan, hogy agilis ember, olyan van, hogy agilis csapat. Hallgasd meg, mit mond erről a szakértő!