GOP-3.3.3-12-2013-0259

Piaci megjelenés támogatása a Corporate Values Kft-nél

 

A Gazdaságfejlesztési Operatív Program keretében a Corporate Values Kft. 13,17 millió forintos támogatást nyert a „SzerDa” elnevezésű (http://www.szervezetdiagnosztika.net) saját fejlesztésű online szervezetdiagnosztikai kérdőíve és szervezetfejlesztési tanácsadási szolgáltatása nemzetközi piacra juttatásának támogatására. A „SzerDa” egy formabontó és integratív elemzési eszköz, mely kvalitatív és kvantitatív adatgyűjtési módszereket alkalmazva egyetlen modellben egyesíti az életciklus, komponens és holisztikus modelleket.

 

Egy komplex szervezetfejlesztési programban a diagnózis, a célkitűzés és a cselekvés hármasa uralja a folyamatosan ismétlődő körfolyamatot. A szervezeti diagnózis a kiinduló pont, mely feltárja az aktuális helyzetet, és rávilágít a vizsgált szervezet erősségeire és fejlesztendő területeire. A diagnózis alapján felállíthatóak a szervezeti célok, meghatározhatók a megvalósítandó beavatkozások és cselekvési programok. A szervezetfejlesztési beavatkozásokkal javítható a szervezeti együttműködés, valóságos, szerves, hosszan tartó változás idézhető elő.

 

Jelen projekt keretében felállítottuk a Corporate Values Kft. aktuális diagnózisát a „SzerDa” segítségével, melynek eredményét felhasználva elkészítettük társaságunk átfogó vállalati stratégiáját. E stratégia szerves része a „SzerDa” és más, szintén saját fejlesztésű szolgáltatások nemzetközi piacra juttatása. A projekt megvalósítása során cégünk arculata is megújult, valamint a közösségi médiákban való megjelenésünket is újraterveztük.

 

Versenytárselemzést végeztünk, feltérképeztük a potenciális célpiacokat, valamint megalkottuk a nemzetközi értékesítést is támogató szervezeti- és marketingstratégiát. A nemzetközi piacra való kilépés a versenytársak azonosításával, azok szolgáltatási és termék portfoliójának elemzésével és általános iparági piackutatással indult. Végül hazánkkal együtt hét európai országra és az Egyesült Államokra kiterjedő piackutatásra alapozva dolgoztuk ki a marketingstratégiát.

 

 

 

Kedvezményezett: Corporate Values Kft.
Megvalósulás helyszíne: 6726 Szeged, Alsó kikötő sor 11.
Támogatás összege: 13.165.860 Ft
Projekt időtartama: 2014.06.17. - 2015.06.30.
Közreműködő szervezet:

MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.   –   www.magzrt.hu