A lojalitás természetrajza

A kutatás célja

Évtizedeken át a kutatások eddig főként az individuális szintű okokat keresték a fluktuáció és a lemorzsolódás mögött. Így például a munkavállalók munkahellyel való elégedettségét, a szervezet iránti elkötelezettségét, a vállalatban töltött idő hosszát, a személyiségjegyeket, a demográfiai tényezőket, a munkahelyi faktorokat helyezték előtérbe. A szakirodalom már több mint 50 tényezőt azonosított a kilépés előrejelzésében. A vizsgált tényezők nagy száma ellenére azonban úgy tűnik, hogy az individuális szintű faktorok meglehetősen kevés magyarázatot adnak arról, hogy az emberek valójában miért hagyják el munkahelyüket*.

Longitudinális vizsgálatunkat abból a célból terveztük, hogy összefüggéseket azonosítsunk az egyén szervezeti szociális hálózatban elfoglalt pozíciója és a lemorzsolódás között. Hipotézisünk szerint egy személy minél kevésbé van bekötve a szervezeti közösségbe, annál magasabb a valószínűsége, hogy ha lehetősége nyílik, elhagyja a szervezetet.**

Amennyiben hipotézisünket a kutatás igazolja, egy gyors felmérés lehetővé teszi a HR számára, hogy lássa azokat a személyeket, akiknél fennáll a szervezet elhagyásának veszélye.

 

Kutatási elrendezés

Első vizsgálat: egy 12 kérdésből álló szociometriai kérdőív felvétele a vizsgálatba bevont munkatársakkal, majd fél év elteltével a vizsgálat megismétlése. A második felvételhez új változóként beemeljük a vizsgálatba a lemorzsolódást. Ezt vetjük össze a veszélyeztetett személyek társas hálóban betöltött pozíciójával.

Két veszélyeztetett csoportot vizsgálunk:

Észrevétlenek: Azok a személyek akik a felsorolt 12 kérdés semelyikében nem kaptak másoktól jelölést.

Elszigeteltek: Azok a személyek akiknek a rokonszenvi kérdésben, valamint a segítségkérésre vonatkozó kérdésben nincsenek kölcsönös kapcsolataik (ők megjelöltek valakit, de a megjelölt személy nem viszonozta a jelölést).

 

Szociometriai módszertan

Mit érdemes tudni a szociometriáról? – A szociometria egy olyan pszichológiai vizsgálati eljárás, amely során a vizsgálatban résztvevők előre meghatározott kérdésekre nevekkel válaszolnak.  A választásokat, kölcsönös választásokat ezt követően digitális technikával egy ún. szociogram formájában ábrázoljuk.

 

 

  A kérdőív kitöltése átlag 7 perc / munkatárs

 

 

     A kérdőív első kitöltése után a HR és a cégvezetés részére átadjuk a kérdőívekből kirajzolható szociogramok egyikét, a véleményvezérek térképét.

 A vizsgálat végén, a második kitöltést követően pedig olyan szociogramot adunk át, amelyen név szerint szerepelnek az első körben veszélyeztetettnek minősített  munkatársak, amelyet összevetünk a fluktuációs adatokkal. (Ezt a szociogramot azért nem tárjuk fel az első felvételt követően, mert a személyek bármilyen azonosítása  torzítaná a vizsgálat eredményeit, így nem állná meg a helyét a szakmai bírálók előtt.)

    A kérdőívek eredményeit és a fluktuációs adatokat névtelenül (sem a cég, sem a kitöltő neve nem azonosítható) szeretnénk felhasználni a vizsgálati adatbázishoz.

 

     A vizsgálat teljesen díjtalan.

 A vizsgálatból az előző pontban említett szociogramon kívül további információk is kinyerhetőek, feltérképezzük például a tudásmenedzsmentet, az elkötelezettséget, a  vezetői utánpótlást, az információáramlást és folyamatmenedzsmentet bemutató cégen belüli hálózatokat is. Ezek ugyan nem képezik a jelenlegi kutatásunk tárgyát, de  egyedi díjfizetés ellenében hozzáférhetőek. Kérjen ajánlatot.

 

  A vizsgálathoz a CX-Ray “Company” elnevezésű diagnosztikai eszközét használjuk. További információ az eszközről: www.cx-ray.com

 

 

 

Ha szeretne rátekinteni munkavállalóinak kapcsolati hálózatára és látni azokat az  egyéneket, akik kulcsemberek, véleményvezérek vagy akik a kapcsolatrendszer perifériájára szorultak és ezért veszélyeztetettnek tekinthetők, jelentkezzen a kutatásra itt!

 

 

 

 

 


*Feeley, T. H., & Barnett, G. A. (1997). Predicting employee turnover from communication networks. Human Communication Research, 23(3), 370-387.

**További szakirodalmi háttérért keresse munkatársunkat a : csomos.debora@cova.hu címen